Category: Thông tin cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú đã được tổ chức và kết thúc vào sáng ngày 27/06/2020. Vui lòng xem chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây: Bien ban_Nghi quyet DHCD 2020_0249

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công ty CP Trường Phú trân trọng thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau: Mã chứng khoán             : TGP Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng Sàn giao dịch                  : UPCOM Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2020 Lý do và mục đích : tham…

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Trường Phú trân trọng thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau: Thời gian gia hạn: chậm nhất trước ngày 30/06/2020 Lý do gia hạn: giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh Covid 19 Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: TB gia han+CV chap thuan So…

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Công ty Cổ phần Trường Phú trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 như sau: – Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 500 đồng) – Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019 – Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: 02/10/2019 – Hình thức chi trả cổ…