0856175175

Thông tin cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

Công ty Cổ phần Trường Phú trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 như sau: – Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 500 đồng) – Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019 – Thời gian bắt đầu chi […]

Đọc tiếp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đọc tiếp

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Công ty CP Trường Phú công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây: Bao cao tai chinh kiem toan 2018_36trang

Đọc tiếp

TGP thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh – Thay đổi người đại diện theo pháp luật; bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

TGP trân trọng thông báo Kể từ ngày 24/01/2019,Công ty Trường Phú thay đổi người đại diện theo pháp luật là Ông Lê Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Nguyễn Mạnh Cương được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Đọc tiếp

Công ty cổ phần Trường Phú bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Trường Phú công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc như sau: Mời click CBTT bo nhiem pho TGD để xem chi tiết

Đọc tiếp

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Trường Phú công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát như sau: Mời click CBTT mien nhiem TV BKS_02 để xem chi tiết công bố thông tin

Đọc tiếp

TGP ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Công ty Cổ phần Trường Phú (TGP) xin thông báo thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2018: TGP đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía […]

Đọc tiếp

Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng kể từ ngày 20/07/2018

Kể từ ngày 20/07/2018, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan; Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bích giữ chức danh Phó phòng phụ trách Tài chính- Kế toán Công ty cổ phần Trường Phú. Thay đổi Kế toán trưởng

Đọc tiếp

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO­ (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền) Kính gửi:        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Trường Phú Tên giao dịch                  : TGP Trụ sở chính                    : […]

Đọc tiếp