Danh mục: Thông tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CTCP Trường Phú xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm! Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung de thuc hien quyen tham du hop DHDCD thuong nien 2024

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 20/11/2023 Công ty Cổ phần Trường Phú đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm HDKiT 2023

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Công ty Cổ phần Trường Phú thông báo Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quyet dinh ve viec chap thuan thay doi dang ky giao dich CP

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Công ty Cổ phần Trường phú công bố giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2023 về việc đăng ký bổ sung chứng khoán sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Thong bao thay doi giay chung nhan dkck