Thông tin cổ đông

Công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng kể từ ngày 20/07/2018

Kể từ ngày 20/07/2018, miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan; Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Bích giữ chức danh Phó phòng phụ trách Tài chính- Kế toán Công ty cổ phần Trường Phú. Thay đổi Kế toán trưởng

Đọc tiếp

Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO­ (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền) Kính gửi:        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Trường Phú Tên giao dịch                  : TGP Trụ sở chính                    : […]

Đọc tiếp