CÁP ĐỒNG TRỤC

Liên hệ

COAXIAL CABLE    BRAID COVERAGE 60%    CU 99,99%  PVC Korea

Nguyên vật liệu:

  • Ruột đồng được sản xuất từ đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A  CU 99,99%
  • PVC và các vật tư phụ khác Korea

 

Chủng loại: RG59 / RG6 / RG11

Danh mục:

Product Description

COAXIAL CABLE    BRAID COVERAGE 60%    CU 99,99%  PVC Korea

Nguyên vật liệu:

  • Ruột đồng được sản xuất từ đồng nguyên chất nhập khẩu hạng A  CU 99,99%
  • PVC và các vật tư phụ khác Korea

 

Chủng loại: RG59 / RG6 / RG11

 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị RG59 RG6 RG11
I Ruột dẫn điện
1.1 Đường kính sợi đồng mm 0,79 1,02 1,62
1.2 Suất kéo đứt của sợi đồng Kg/mm² 26,0 25,9 26
1.3 Độ dãn dài tương đối của sợi đồng % 33,7 36,5 30,8
II Vỏ bọc bảo vệ
2.1 Chiều dày vỏ bọc mm 0,85 0,91 1,09
2.2 Suất kéo đứt của vỏ bọc Kg/mm² 1,3 1,69 1,72
2.3 Độ dãn dài tương đối của vỏ bọc % 247,4 336,7 974,5
III Dây treo cáp
3.1 Đường kính sợi thép mm 0.12 0.12 1/1,85
3.2 Suất kéo đứt của sợi thép Kg/mm² 173
3.3 Độ dãn dài tương đối của sợi thép % 2,6

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *