DÂY ĐỒNG TRÒN KỸ THUẬT ĐIỆN

Liên hệ

Công ty Cổ phần Trường Phú là nhà sản xuất, cung cấp đồng nguyên liệu uy tín lớn tại Việt Nam.

 

Các sản phẩm dây đồng  Trường Phú Cu 99,99% gồm có:

+ Đồng cathode nhập khẩu

+ Dây đồng kéo

+ Lõi dây đồng bện các loại

 

Danh mục:

Product Description

DÂY ĐỒNG TGP

 

Công ty Cổ phần Trường Phú là nhà sản xuất, cung cấp đồng nguyên liệu uy tín lớn tại       Việt Nam.

 

Các sản phẩm dây đồng Trường Phú gồm có:

+ Đồng cathode nhập khẩu 99,99%,

+ Dây đồng kéo

+ Lõi dây đồng bện các loại

 

Đặc tính cơ lý

Đường kính danh định (mm) Suất kéo đứt Mpa

(kg/mm²) không nhỏ hơn

Độ giãn dài tương đối (%) không nhỏ hơn
2.0; 2.51 và 3.00

3.53 và 4.00

440 (44)

430 (43)

1.5

 

 

Điện trở một chiều quy về 1mm² mặt cắt và 1m chiều dài ở 20°C

Đường kính danh định (mm) Điện trở (Ωmm²/m)
Cm Ccc, Ctt
Đến 1.00

Trên 1.00 đến 2.44

> 2.5

0.01724 0.018

0.0178

0.0177