Tin Tức Sự Kiện

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Công ty CP Trường Phú công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/23 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, và Nghị quyết HĐQT số 05-1/NQ-HĐQT/23 về việc hủy Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/23 ngày 10/07/2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: NQ BBH trien khai PA tra co tuc nam 2022 NQ BBH 05-1

Xem thêm »

Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2023, bầu Chủ tịch HĐQT, trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Công ty CP Trường Phú công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: NQ BBH Dai hoi dong co dong 2023 NQ BBH bau Chu tich HDQT 2023-2028 BBH bau

Xem thêm »