Tin Tức Sự Kiện

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày 20/11/2023 Công ty Cổ phần Trường Phú đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2023. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm HDKiT 2023

Xem thêm »

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN

Công ty Cổ phần Trường phú công bố giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2023 về việc đăng ký bổ sung chứng khoán sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Thong bao thay doi giay chung nhan dkck

Xem thêm »

Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn điều lệ bằng hình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, sửa đổi vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề ĐKKD

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, sửa đổi điều lệ của Công ty và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; chi tiết vui lòng xem file đính kèm Nghi quyet hoi dong quan tri ve viec tang von dieu le bang hinh thuc phat

Xem thêm »

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Công ty CP Trường Phú công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT/23 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, và Nghị quyết HĐQT số 05-1/NQ-HĐQT/23 về việc hủy Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT/23 ngày 10/07/2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm: NQ BBH trien khai PA tra co tuc nam 2022 NQ BBH 05-1

Xem thêm »