Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Trường Phú đã được tổ chức và kết thúc vào sáng ngày 27/06/2020.

Vui lòng xem chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ tại đây:

Bien ban_Nghi quyet DHCD 2020_0249

Chia sẻ:

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *