Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO­

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi:        Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành   : Công ty Cổ phần Trường Phú

Tên giao dịch                  : TGP

Trụ sở chính                    : Lô A2, KCN Phúc Điền, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương

Điện thoại                       : 024 39878258                          Fax: 024 39878256

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán            : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trường Phú

Mã chứng khoán             : TGP

Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng

Sàn giao dịch                  : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2018

  1. Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
  2. Nội dung cụ thể

–  Tỷ lệ thực hiện               : 10%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

–  Thời gian thực hiện        : 12/06/2018.

–   Địa điểm thực hiện:

  • Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Cty CP Trường Phú ( Số 10, BT 2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 12/06/2018 vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản cổ đông đã đăng ký.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

 

– Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Trường Phú –  Số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 024 39878258

– Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truongphucable@gmail.com

 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Chia sẻ:

Bài Liên Quan