Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công ty CP Trường Phú trân trọng thông báo thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 như sau:

Mã chứng khoán             : TGP

Loại chứng khoán           : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch         : 10.000 đồng

Sàn giao dịch                  : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/06/2020

  1. Lý do và mục đích : tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  2. Nội dung cụ thể:

–  Tỷ lệ thực hiện               : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

–  Thời gian thực hiện        : dự kiến ngày 27/06/2020

–   Địa điểm thực hiện        : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung họp/lấy ý kiến: các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên

 

 

Chia sẻ:

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *