Thông tin về đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Trường Phú công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) ngày 25/11/2019:

Chi tiết mời xem file đính kèm:
CBTT ky Hop dong kiem toan BCTC 2019

Chia sẻ:

Bài Liên Quan