Công bố ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Trường Phú công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Trường Phú (mã CK: TGP) như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2019
2. Lý do và mục đích:
* Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: dự kiến ngày 29 tháng 06 năm 2019
– Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Cụ thể tại đây:CV cong bo ngay dang ky cuoi cung_2019

Chia sẻ:

Bài Liên Quan