Thông báo gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty CP Trường Phú trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Phú gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty sau tháng 4/2019 và trước ngày 30/6/2019.

Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được Công ty thông báo cụ thể đến các cơ quan quản lý và Quý cổ đông Công ty trong thời gian tới.

Xem chi tiết tại đây CV cong bo gia han to chuc hop DHDCD 2019

Chia sẻ:

Bài Liên Quan