Nghị quyết HĐQT v/v tăng vốn điều lệ bằng hình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, sửa đổi vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề ĐKKD

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, sửa đổi điều lệ của Công ty và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh; chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Nghi quyet hoi dong quan tri ve viec tang von dieu le bang hinh thuc phat hanh co phieu de tra co tuc nam 2022

Chia sẻ:

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *