Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 04/2023 thay thế cho Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành số 03/2023, chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thong bao thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh

Chia sẻ:

Bài Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *